Prehistoryczne dzieje człowieka
Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje
Dzieje polityczne Mezopotamii
Religia i kultura Mezopotamii
Dzieje polityczne Egiptu
Kultura i religia Egiptu
Starożytny Izrael
Starożytna Persja
Fenicjanie i ich osiągnięcia
Starożytne Indie
Starożytne Chiny