Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje
Najdawniejsze dzieje Grecji
Świat greckich poleis
Wojna peloponeska i Hellada w IV w. p.n.e.
Hellenizm
Początki Rzymu
Kryzys republiki
Pryncypat i dominat
Upadek Cesarstwa Rzymskiego