Dzieje polityczne Mezopotamii
Dzieje polityczne Egiptu
Starożytny Izrael
Starożytna Persja
Starożytne Indie
Starożytne Chiny
Wojny perskie
Wojna peloponeska i Hellada w IV w. p.n.e.
Macedonia Filipa II i wyprawa Aleksandra
Hellenizm
Narodziny Imperium rzymskiego
Kryzys republiki
Powstanie Cesarstwa
Pryncypat i dominat
Upadek Cesarstwa Rzymskiego