Wojny rewolucyjnej i napoleońskiej Francji
Kongres wiedeński
Walka z ładem pokongresowym w l. 1815 – 1848
Wiosna Ludów w Europie
Rozwój rewolucji przemysłowej w XIX w.
Ameryka w pierwszej połowie XIX w.
Kultura europejska do połowy XIX w.
Rosja i Turcja w pierwszej poł. XIX w.
Wojna secesyjna w Ameryce
Zjednoczenie Niemiec
Zjednoczenie Włoch
Neokolonializm w XIX w.
Nowy podział polityczny na świecie
Daleki wschód w XIX wieku
Społeczeństwo i rew. naukowo – techniczna
Przemiany ustrojowe i nowe ideologie XIX w.
Piękna epoka
Przyczyny wybuchu I Wojny Światowej
Pierwsza Wojna Światowa
Rewolucje rosyjskie 1917 roku