Dzieje polityczne Mezopotamii
Starożytny Izrael
Dzieje polityczne Egiptu
Starożytna Persja
Starożytne Indie
Starożytne Chiny
Najdawniejsze dzieje Grecji
Świat greckich poleis
Starożytna Sparta
Ateńska demokracja
Hellenizm
Republika rzymska
Kryzys republiki
Powstanie Cesarstwa
Pryncypat i dominat
Upadek Cesarstwa Rzymskiego