Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje
Społeczeństwa ludów Bliskiego Wschodu
Społeczeństwa ludów Dalekiego Wschodu
Najdawniejsze dzieje Grecji
Świat greckich poleis
Starożytna Sparta
Ateńska demokracja
Kultura grecka
Hellenizm
Początki Rzymu
Społeczeństwo w Rzymie