Początki rządów Zygmunta III wazy i relacje ze Szwecją do połowy XVII wieku
Stosunki polsko – rosyjskie do połowy XVII w.
Stosunki polsko – tureckie do połowy XVII w.
Kozaczyzna i powstanie Chmielnickiego
Potop szwedzki
Wojna domowa i rządy króla Michała
Polityka Jana III Sobieskiego
Kryzys Rzeczypospolitej w XVII wieku
Barok i sarmatyzm