Rewolucja Oliviera Cromwella w Anglii
Wojna trzydziestoletnia w Europie
Absolutyzm we Francji
Zmiany polityczne w Europie XVII wieku
Sztuka baroku i rokoko