Zmiany gospodarcze i społeczne w XVIII w.
Cywilizacja oświecenia
Absolutyzm oświecony w Rosji w XVIII w.
Prusy i Austria w XVIII wieku
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki
Walka o dominium mundi w okresie nowożytnym
Wielka Rewolucja Francuska